Dr. Perényi János (1934 – 2012)

A Déri Miksa Szakközépiskola tantestülete és dolgozói gyászolják volt igazgatójukat, Dr. Perényi Jánost, aki 1971 – 1991-ig vezette az intézményt.

Kisteleken született 1934. augusztus 11-én. A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait1953-ban Sopronban kezdte, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem olajmérnöki szakán folytatta. 1958-tól a soproni Kempelen Farkas Gépipari Technikum mérnöktanára lett. 1967 őszétől a Kohó- és Gépipari Minisztérium szakfelügyelői tevékenységgel bízta meg, 1971-ben pedig kinevezte a szegedi Déri Miksa Gépipari Technikum élére.

Emberként – tanárként – vezetőként szigorú erkölcsi normák szerint élt, s ezt környezetétől is megkívánta, mint ahogy a pontosságot, a szigorú munkafegyelmet is. Különös figyelemmel segítette a pályakezdőket. Ő maga is képezte magát szakmailag: 1973-ban a JATE-n pedagógiából doktorált.

Iskolánk életében, a hírnevének megfelelő színvonal tartásában meghatározó jelentősége volt annak az 1979-ben általa kezdeményezett országos kísérletnek, amely a megszüntetett technikumi modell erényeit volt hivatva korszerűsített formában megőrizni a szakközépiskolában. A kísérlet lényege az egységes középiskolai képzés megvalósítása, ill. a technikusképzés V. évfolyamos bevezetése. E modell továbbfejlesztése alapján működik ma a szakközépiskolák rendszere Magyarországon.

1989-ben, a kísérlet megindulásának 10. évfordulóján Dr. Perényi János közvetlen munkatársaival a Csongrád Megyei Tanács Alkotói Díját vehette át. E kitüntetést még számtalan követte, 1994-ben, nyugdíjba vonulásakor Miniszteri Kitüntetésben részesült.

A rendszerváltás után méltatlan és kicsinyes támadásokkal kellett szembenéznie. Tanárai kiálltak mellette, ám az önkormányzat az ő véleményük ellenére sem hosszabbította meg igazgatói megbízását. Emberi nagyságának bizonyítéka, hogy 1994-es nyugdíjba vonulásáig mérnöktanárként dolgozott az iskolában, méltósággal, derűs nyugalommal és mélységes humanizmussal.

Emlékét őrizzük és ébren tartjuk.

Kérjük, ha tetszett a bejegyzés oszd meg másokkal is: