Tanulmányi mutatók

Tanév 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013 2013/2014. 2014/2015 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018.
Érettségi vizsgák átlageredménye 3,51 3,53 3,43 3,52 3,81 3,84 3,64 3,57
Évismétlők száma      9-12. évfolyamon 22 fő 25 fő 21 fő 19 fő 16 fő 16 fő 17 fő 24 fő
Felsőoktatásban továbbtanulók száma 47% 42% 35% 45% 45% 39% 20% 30%
Szakképző évfolyamra beiratkozók száma 50% 56% 62% 51% 53% 60% 79% 69%
Munkába állók száma 6% 3% 2 fő 3% 2 1% 1% 1%