Erasmus+ KA2 – Fenntartható fejlődés: pedagógiai innovációk és bevált gyakorlatok (2017-2018)

A pályázat koordinátor szervezete, Nîmes Métropole az Európai Bizottság által meghirdetett oktatási projekt 2. pályázati kategóriájában nyújtott be nyertes pályázatot, melynek témája az «Együttműködés az innováció terén és a bevált gyakorlatok cseréje».

Pályázat azonosítója:
2016-1-FR01-KA201-023939

Partnerek
Területi közösségek:
Nîmes Metropole
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Gazdasági szereplők:
BRL
SAUR

Középszintű oktatási és képzési szereplők:
Dhuoda Szakgimnázium
Albert Camus Általános Gimnázium és Szakgimnázium
Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Felsőoktatási szereplők:
Nîmes-i Műszaki Egyetem
Nîmes-i Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Pallasz Athéné Egyetem

Felnőttképzési és alapítványi szereplők:
Nîmes-i Európa Ház
Natura Hungarica Alapítvány

Projekt céljai:
A két kollektíva – magyar és francia – között szinergia jöjjön létre egy terület összes szereplője közreműködésével az innováció és bevált gyakorlatok témában (az oktatás, a kutatás, a gazdasági fejlődés és a technológiatranszfer szintjén).
Mivel a kiválasztott problematikák – úgy, mint megújuló energiák, környezetbarát építkezés, fontosabb kockázati faktorok kezelése – mind a fenntartható fejlődés témaköréhez tartoznak, és azonosak a magyar és a francia területeken, a mesterségek technológiai fejlődéséből adódó új kompetenciák és megközelítések megjelenésére reagálva, hasznosnak tűnt összevetni vagy felhasználni a meglévő pedagógiai újításokat.
A projekt lehetővé teszi a két terület különböző partnereinek, hogy kiváló specifikus (pedagógiai és tudományos) munkájukat megosszák és még értékesebbé tegyék.

Project’s aims:
The common desire of the two communities, French and Hungarian, to set up a synergy between all the participants of one community in the field of educational innovation and exchanges of good practices (research, economic development, transfer of technology).
In regards to the selected issues – renewable energies, eco-building, major risks management -which are related to sustainable development and common to both the French and Hungarian communities, it was thought to be useful to compare the existing educational innovations or to apply them in order to respond to the emergence of new skills and new approaches linked to the technological evolution of jobs.
The project must be able to combine and to develop the specific skills (educational and scientific) of the different partners of the two communities. The diversity of their backgrounds is considered as an advantage for the achievement of the project. It will therefore be necessary to create a high degree of cooperation in order to establish close bonds between the different participants.

Objectifs du projet:
Le projet « Innovations pédagogiques et nouvelles compétences » concrétise la volonté commune des deux collectivités, française et hongroise, de mettre en place une synergie entre tous les acteurs d’un territoire dans le domaine de l’innovation pédagogique et des échanges de bonnes pratiques (recherche, développement économique, transfert de technologie).
Les problématiques retenues – énergies renouvelables, écoconstruction, gestion des risques majeurs -, qui relèvent du développement durable, étant communes aux deux territoires français et hongrois, il est apparu utile de comparer les innovations pédagogiques existantes ou à mettre en œuvre pour répondre à l’émergence de nouvelles compétences et de nouvelles approches liées aux évolutions technologiques des métiers.
Le projet doit permettre de mutualiser et de valoriser l’excellence spécifique (pédagogique et scientifique) des différents partenaires des deux territoires.


Nemzetközi projekttalálkozók

1. nemzetközi projekttalálkozó: 2017. március 22-25.
Helyszín: Nîmes, Franciaország
Feladatok:
Minden helyszínen felmérni a pedagógiai innováció jelenlegi állapotát összefüggésben a szociális-gazdasági helyzettel
a, Csereplatform létrehozása
b, A kezdeményezések leltárba vétele
– kutatási csoportok és tematikák kialakítása
– innovációs praktikák az alap- és továbbképzésben

Beszámolók
Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)
Hűséné Zsédely Ibolya (igazgatóhelyettes)

2. nemzetközi projekttalálkozó: 2017. október
Helyszín: Kecskemét, Magyarország
Beszámolók
Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)
Turzoi Iolanda (Szaktanár)

3. nemzetközi projekttalálkozó: 2018. június
Helyszín: Nîmes, Franciaország
Beszámolók
Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)
Dobó Anita (Szaktanár)

4. nemzetközi projekttalálkozó: 2018. december
Helyszín: Szeged, Magyarország
Beszámolók
Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)
Bozó Péter (Szaktanár)

Tanulmányutak
1. tanulmányút: 2018. január
Helyszín: Szeged, Magyarország
Beszámoló
Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)

Program

2. tanulmányút: 2018. február
Helyszín: Nîmes, Franciaország
Beszámoló

Blatt-Bogdány Csilla (projektkoordinátor)

Program