Szakmáink bemutatása

Iskolarendszerű nappali tagozatos képzés

A 2016/2017-es tanévben 4 osztályt indítottunk a következő műszaki szakmacsoportokban :

 

Ágazat Kódszám Képzési forma A képzés időtartama (év) Felvehető létszám (fő)
Gépészet 410 nappali 4 64
Informatika 420 nappali 4 32
Villamosipar és elektronika 430 nappali 4 32

A szakmacsoportok közös jellemzői:

Oktatott idegen nyelv az angol vagy német.

Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket, az informatikát, a matematikát és 9. évfolyamon a nyelvtant.

Emelt óraszámban tanulják diákjaink az idegen nyelvet, az informatikát, a fizikát és a matematikát.

Magas színvonalú, differenciált általános képzéssel biztosítjuk a felkészülést a kétszintű érettségire, illetve a felsőoktatásban való helytállásra. Az általános képzés mellett a tanulók már 9. évfolyamtól kezdődően az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak, melyek előkészítik a szakmai érettségit, majd az azt követő szakképzést, szakmaszerzést.

Emelt szintű érettségire való felkészítés választható magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, informatika és szakmai tantárgyakból.

Diákjaink az érettségi bizonyítvány birtokában folytathatják tanulmányaikat felsőfokú oktatási intézményekben, vagy bekapcsolódhatnak az iskolában folyó szakmai képzésbe, és egy év alatt technikusi oklevelet szerezhetnek.

Iskolánkban 1998 óta ECDL vizsgaközpont működik.

Tanulóink számítógépes ismereteket igazoló, nemzetközileg is elfogadott jogosítványt szerezhetnek, nagymértékben segítve ezzel a pályakezdés esélyeit.

Érettségi után induló szakképzések:

–          Gépgyártástechnológiai technikus (ösztöndíjjal támogatott)

–          CAD-CAM informatikus

–          CAD-CAM informatikus (esti képzés, 21 év felettieknek)

–          Mechatronikai technikus (ösztöndíjjal támogatott)

–          Automatikai technikus

A szakképző évfolyamokon tanult ismeretekkel, jó eséllyel tudnak végzett diákjaink elhelyezkedni és jó „előiskolának” számít a műszaki felsőfokú képzésekhez.

Az egyes szakágak jellemzői:

INFORMATIKA SZAKMACSOPORT

A képzés célja, hogy fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét, megismertesse a tanulókkal a számítógép-programozás alapelveit és módszereit.

Az érettségi vizsga letétele után szakirányú kimenet lehet a CAD-CAM informatikus, gazdasági informatikus, műszaki informatikus, informatikai rendszergazda szakképesítés megszerzése.

GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT

A képzés célja, hogy kialakítsa a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét, bemutassa a technológiai és termelési fejlesztő-, tervezőmunka néhány feladatát és módszerét.

Az érettségi vizsga letétele után szakirányú folytatás lehet a gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai technikus, gépi forgácsoló, CNCgépkezelő, hegesztő, ipari gépész szakképesítés megszerzése.

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT

A képzés célja, hogy fejlessze a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget, a műszaki életben szükséges pontosságot, tervszerűséget, bemutassa az ágazat tevékenységformáinak és technológiáinak jellemzőit.

A képzés szakmailag felkészít az elektrotechnikai, elektronikai szakmai ismeretek mellett a számítástechnikai és informatikai rendszerek alkalmazására, kezelésére, működtetésére is.

Az érettségi vizsga letétele után szakirányú folytatás lehet az automatikai technikus, elektronikai technikus, elektromechanikai műszerész, elektronikai műszerész szakképesítés megszerzése.

Az oktatás főbb tárgyi feltételei:

  • korszerűen felszerelt számítástechnikai szaktantermek műszaki, informatikai, irodatechnikai (szöveg-szerkesztés, táblázatkezelés, programozás, adatbázis-kezelés, multimédia) alkalmazásokhoz,
  • CAD-, CAM-, CNC-, automatika-, elektronikai áramkör-szimulációs laboratóriumok, · elektronikai, anyagvizsgáló, technológia laboratóriumok, nagyon modern hegesztőberendezések, hegesztőrobot
  • Internet elérési lehetőség a tanulói munkahelyeken is!
  • A Déri a szegedi középiskolák közül másodikként lett ECDL-es vizsgaközpont, így tanulóink tanulmányi éveik alatt számítógépes ismereteiket igazoló, nemzetközileg is elfogadott jogosítványt szerezhetnek, nagymértékben segítve ezzel is a jó pályakezdés esélyeit.
  • Tanítványaink munkaerőpiacon való sikeres megjelenése érdekében a számítástechnikai alapok oktatása mellett nagy súlyt helyezünk az alkalmazásokra: CAD-CAM, PLC-programozás, mérési eredmények statikai kiértékelése, digitális és analóg áramkörök tervezése, hidraulikus és pneumatikus kapcsolások tervezése és szimulációja.
  • Ugyanezt segítjük elő azzal, hogy a tanult szakmai képesítéshez közeli, azzal rokon más szakképesítés megszerzését tesszük lehetővé önköltséges, iskolarendszeren kívüli képzéssel, ahol beszámítjuk az alapképzés megszerzésére folytatott tanulmányok időtartamát.
  • Jelenleg is lehetőség van számítástechnikai szoftverüzemeltető, ECDL nemzetközi számítógépkezelő jogosítvány, CNC-forgácsoló és hegesztő szakképesítés megszerzésére, amelyek sorát a lehetőségeink szerint tervezzük bővíteni a végzett szakembereink további boldogulása érdekében.