ECDL Moduljai

Számítógépes alapismeretek

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az számítógép használatával, fájlok létrehozásával és kezelésével, valamint hálózatokkal és az adatbiztonsággal kapcsolatban.

A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:

• értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető fogalmakat,

• indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet,

• hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal,

• képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó funkciókat,

• képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot,

• ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni,

• értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni,

• értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni,

• tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával,

• ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos megfontolásokat.

Szövegszerkesztés

Ezen a vizsgán a vizsgázónak szövegszerkesztési ismereteiről kell számot adnia, egyszerű levelek és egyéb dokumentumok létrehozásával.

A sikeres vizsga követelményei:

• Tudni kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni.

• A hatékony munkavégzés érdekében tudni kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni.

• Tudni kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani másokkal, és továbbítani is lehet.

• Tudni kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni.

• Tudni kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni.

• Tudni kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást.

Online alapismeretek

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg a webböngészéssel, hatékony információ kereséssel, online kommunikációval és az e-mailel kapcsolatban.

A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:

• legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma,

• tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket,

• keressen hatékonyan online információkat és értékelje kritikusan a webes tartalmakat,

• értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket,

• értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát,

• tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat,

• tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni.

Táblázatkezelés

Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos ismereteket kéri számon. A vizsgázónak értenie kell a táblázatkezelés lényegét és képesnek kell lennie úgy használni a táblázatkezelő programot, hogy a végeredménye pontos munkafájl legyen.

A sikeres vizsga követelményei:

• Tudni kell táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban

• A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat pl. a Súgót.

• Tudni kell a cellába adatot bevinni és listákat létrehozni. Tudni kell adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni, továbbá

• sorokat és oszlopokat szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően átnevezni a munkalapokat.

• Tudni kell táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket létrehozni. Megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni a függvények létrehozásában és a

függvényhibák felismerésében, illetve

• szám és szövegtartalom formázásában;

• az információ minél pontosabb átadása érdekében ki kell tudni választani, létre kell tudni hozni, és meg kell tudni formázni a megfelelő grafikont.

• Tudni kell a táblázat oldalszámait megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a tartalmat a nyomtatás előtt.

Adatbázis-kezelés

A vizsgázónak tisztában kell lennie az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal, és használni kell tudnia az adatbázis-kezelőt.

A sikeres vizsga követelményei:

• Tudni, hogy mi az adatbázis, hogy épül fel, és hogyan működik.

• Létre kell tudni hozni egyszerű adatbázisokat és különböző módokon meg kell tudni jeleníteni a tartalmukat.

• Kell tudni táblát létrehozni, meghatározni és módosítani a mezőket és tulajdonságaikat, adatot bevinni és szerkeszteni.

• Tudni kell táblát vagy űrlapot leválogatni és szűrni, lekérdezéseket létrehozni, módosítani, működtetni, hogy az adatbázisból adott információhoz lehessen jutni.

• Tudni kell jelentést készíteni és továbbításra kész anyagot létrehozni

Prezentáció

A sikeres vizsga követelményei:

• Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban

• A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat (pl. Súgó)

• Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat

• A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni alkalmazni.

• Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni

• Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt

Képszerkesztés

Alapfokú követelményrendszerben (Syllabus 1.0) a vizsgázónak értenie kell a digitális képekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint ismernie kell egy képszerkesztő alkalmazást. Ezen a vizsgán tudni kell képeket megnyitni és beolvasni, kijelöléseket készíteni, képeket módosítani. Ismerni kell továbbá a rétegek használatát, a szövegelemek, rajzolt objektumok készítésének módszereit, a festés és szűrők lehetőségeit. A vizsgázónak képesnek kell lenni az elkészített képek nyomtatására, vagy publikálására a web-en.

Webszerkesztés

Az ECDL Webszerkesztés célja, hogy a jelölt tisztában legyen a webszerkesztés legfontosabb fogalmaival, és képes legyen egy statikus weboldal létrehozására, feltöltésére és fenntartására.

A jelöltnek képesnek kell lenni, hogy:

• megértse a legfontosabb webes fogalmakat, kifejezéseket;

• ismerje a HTML alapelveit, tudja használni a HTML jelölőket (tag-ek) a weboldal kinézetének módosítására;

• webes alkalmazások használatával tudjon weboldalakat tervezni, formázni, szöveget formázni, hiperlinkeket és táblázatokat használni;

• ismerje és használni tudja a webes képformázási lehetőségeket, létre tudjon hozni űrlapokat egy weboldalon;

• ismerje és használni tudja a stípuslapokat;

• elő kell tudnia készíteni egy weboldalt egy webszerveren való közzétételére