Tankönyves információk

 

A tankönyvosztás időpontja

A megrendelt tankönyveket a tanévkezdéskor kapják meg a diákok, a következő sorrendben:

2017. szeptember 8.15        
1. péntek tanévnyitó 14. a  14. c  14. g KSZ 2/12. g
4. hétfő 12. a 12. b 12. c 12.d  
5. kedd 11. a 11. b 11. c 11. d  
6. szerda 10. a 10. b 10. c 10. d  
7. csütörtök   9. a   9. b   9. c   9. d  

 

A 13. évfolyamosok a beiratkozáskor adják le megrendelésüket, ezért az ő tankönyveik később érkeznek majd.

 

Tankönyvlista (letölthető)

 

A befizetés módjai:

  1. Sárga csekken, melyet szeptemberben az iskolában kap meg a tanuló.

(A kijelölt postahivatalokban utalványt is elfogadnak.)

  1. Banki átutalással, a 64400068-30107825-1110004 kellós számlaszámra

(A közleményben szerepeljen a tanuló neve, oktatási azonosítója vagy a számla ST-kódja!)

  1. A szülő részére kialakított szülői ügyfélkapun. https://szuloifelulet.kello.hu

Itt ellenőrizhetők a tanuló adatai, megrendelése, s követhető a pénzmozgás is.
Aki a megrendelt könyvek valamelyikét vagy az egész csomagot mégsem kéri, azt visszaküldeni csak saját költségén, postai úton teheti meg, 2017. szeptember 15-ig.

Bővebb felvilágosítás: http://kello.hu/diakokesszulok

 

Ingyenesség igénylése

A kormány 2017. május 29-én kelt határozata értelmében ettől a tanévtől kezdve a 9. évfolyam tanulói ingyen kapják a tankönyveket.

10 -14 évfolyamban a tanuló ingyenes tankönyvellátásra akkor jogosult, ha kitölti az ehhez szükséges Igénylőlapot (kérhet az iskolában vagy letöltheti honlapunkról) és a tankönyvigényléssel valamint a jogosultság igazolásával  együtt  leadja az iskolában.

Kik lehetnek jogosultak?

Aki

  •             tartósan beteg,
  •             testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, vagy halmozottan  fogyatékos,autizmus sprektum vagy más pszichés fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, mutizmus, kóros aktivitás- vagy hiperkinetikus zavar) áll fenn,
  •             a családban legalább három családi pótlékkal támogatott gyermek él,
  •             nagykorú és saját jogán jogosult családi pótlékra,
  •             rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Az iskolától kapott tankönyvek könyvtári állományban maradnak, az adott tárgy tanulása után (a munkafüzetek, munkalapok kivételével) visszaszedjük azokat. Rongálódás, firkálás esetén a tankönyvet a tanulónak pótolni kell!

Ingyentankönyv-igénylő lap (letölthető)