SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Intézmény logo

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Iskolánk jelenlegi helye, szerepe Szeged város közoktatási rendszerében

Az 1894-ben alapított iskola Szeged város egyik legrégebbi oktatási intézménye. Örvendetes tény, hogy az elmúlt évek átszervezései után szakmailag továbbra is önállóan, nevünket, egyéni arculatunkat megtartva, hagyományainkat ápolva működhetünk tovább. Az alapítók szándékát őrizve ma is a műszaki tudományok megalapozása a fő cél. A nevelő-oktató munka színvonala, hagyományai méltán váltanak ki megbecsülést, tekintélyt nemcsak a városban, hanem a műszaki felsőoktatási intézményekben is. Az intézmény szakmai programja a műszaki szakterület három ágazatára – gépészet, informatika, villamosipar és elektronika – épül.

 Büszkék lehetünk:

 • Továbbtanulási mutatóinkra.

Az érettségi vizsgák után a diákok kb. 45%-a tanul tovább felsőoktatási intézményekben; elsősorban műszaki főiskolán, egyetemen. Az iskola a dél-alföldi régió szakközépiskoláinak rangsorában, melyet a felsőfokú oktatási intézményekbe felvett tanulók aránya alapján készítenek, hagyományosan előkelő helyen áll.

A technikus évfolyamon maradók közül (≈50%) sokan az egyetem előtti lépcsőfoknak szánják egy szakképesítés megszerzését, hiszen egy leendő mérnök egész életében profitálhat abból, ha egy szakmát is elsajátít.

 • Diákjaink sikeres szereplésére országos tanulmányi, szakmai és egyéb versenyeken.
 • A tanulók kulturált, fegyelmezett viselkedésére a mindennapok során, a tanulmányi kirándulásokon, múzeumok, kulturális rendezvények látogatásakor.
 • Iskolai rendezvényeink, ünnepeink hagyományosan magas színvonalára, sokszínűségére.
 • A 10. évfolyamosok körében végzett országos kompetencia-mérésen elért eredményeinkre.

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma:

 

A diagramok azt mutatják, hogy a nagy szakközépiskolák közül az országban matematikából csupán 5 iskola, szövegértésből pedig 38 iskola diákjai teljesítettek jobban, mint a mi diákjaink.

 •  Nevelőtestületünk képzettségére, igényességére, sokoldalúságára, elhivatottságára.

Tanáraink lelkiismeretes, elhivatottsággal végzett munkájának bizonyítéka a magas hozzáadott érték, aminek köszönhetően diákjaink teljesítménye lényegesen jobb, mint az előzetesen prognosztizált.

 • A Szent-Györgyi emlékszoba megnyitására.

2012 decemberében Szent-Györgyi Albert munkásságának két fontos eseményére, a Nobel-díj elnyerésének 76. és a C-vitamin paprikából való előállításának 81. évfordulójára emlékeztünk. E jeles napon, egy állandó kiállításnak helyet adó emlékszobát nyitottunk meg.

1930-tól Szent-Györgyi Albert ebben az épületben lakott és dolgozott. Szolgálati lakása a földszinti folyosó végén, laboratóriumai a nagyműhely területén voltak.
1932 őszén itt mutatta ki a paprika C-vitamin tartalmát, majd itt sikerült először a világon nagy mennyiségben C-vitamint előállítani.

Így iskolánk épülete méltán nevezhető a C-vitamin szülőhelyének. Az egyetlen hely az országban, ahol Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés született.

Az ismertető a következő oldalon folytatódik, kérjük kattintson a folytatásért!

 

Iskolánk jövője

A megkezdett munkát folytatva szeretnénk elérni, hogy a Déri továbbra is a város egyik meghatározó oktatási intézménye legyen.

Ezért fontos, hogy az iskolában folyó nevelő-oktató munka az ide járó diákoknak, azok szüleinek és a munkaerő-piac igényeinek megfelelő legyen.

Az Európai Unió tagállamainak saját hatáskörébe tartozik az oktatási-képzési rendszer megszervezése és irányítása, de ezt bizonyos uniós elvárásokkal össze kell hangolni, azoknak meg kell felelni. Egyik, számunkra kedvező indikátor szerint hazánkban a műszaki és természettudományos képzettségű szakemberek számát növelni kell. Tehát igenis szükség van olyan iskolára, amely a műszaki irányú továbbtanulásra készít fel, speciális – a gimnáziumban tanultaknál mélyebb – szakirányú ismereteket nyújt diákjai számára.

A fenti célok megvalósulását bizonyítja az iskola népszerűségének dinamikus növekedése, ami tükröződik a tanulói létszámban is.

A növekedés a szakképzési kínálatunk bővülésének következménye.

 

 

 

 

 

Néhány cikk elérhetősége:

 - A szegedi elit iskolák tablóképek riport sorozata: Vargáné Szőke Márta a Déri Miksa Szakképző Iskola igazgatónőjével  (http://www.fecsego.eu/2016/02/22)

-Dérisek győzelme a történelmi öttusában

(http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/derisek_gyoztek_a_tortenelmi_ottusaban/2419636/; 2015.03.01.)

Kinyomtatják a fogaskereket:

(http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/kinyomtatjak_a_fogaskereket/2350290/; 2013.09.20)

Szent-Györgyi emlékszoba nyílt a Dériben:

(http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szent-gyorgyi-emlekszoba_nyilt_a_szegedi_deriben/2310751/; 2012.12.11.)

Gépésztechnikusok boomja a Dériben:

Az iskolában folyó szakképzés jellemzői

 Célunk az egyéni arculat kialakítása, hogy az általunk oktatott szakmát tanulni szándékozóknak a Déri Miksa Tagintézmény legyen a legvonzóbb lehetőség. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az iskola segítse az itt végzettek munkába állását, vagyis olyan szakképzéseket kell indítani, aminek biztos felvevőbázisa van. Erősíteni kell az együttműködést azokkal a munkáltatókkal, akik számára az intézmény szakembereket képez.

http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_piackepesebb_szakkepesitest_szerezhetnek_a_deris_d_19804/t_Közélet

A Déri tanműhelyeiben és laboratóriumában folyó gépipari és villamosipari gyakorlati képzések száma kiemelkedő Csongrád megyében és Szeged városában is. Szakképzéseink iránti érdeklődés az elmúlt években ugrásszerűen nőtt.

Az iskolában

 • hegesztő-, lakatos-, esztergályos-, elektronikai-, villamos szerelő műhelyek
 • síkforgácsoló-, CNC-, gépipari szerelő műhely
 • PLC-, gépészeti technológiai-, automatikai- pneumatikai-, hidraulika-,
  robottechnikai-, digitális technikai-, impulzustechnikai-, analóg elektronikai-, villamos-gépek laboratórium működnek

A sokrétű műszaki képzéshez magas színvonalú informatikai tevékenység kapcsolódik.

Megújulás a szakképzésben

A szakképzésben nem lehet állandóságról beszélni. A munkaerő-piaci igényekhez, elvárásokhoz folyamatosan alkalmazkodni kell az oktatási rendszernek.

Bátran kijelenthetjük, hogy felszereltségünk, eszközállományunk több szakterületen eléri a csúcstechnológiát.

Gépészeti területén:

 • a robottechnika, ipari hegesztő robot
 • a CNC forgácsolás, (marás esztergálás)
 • a CAD-CAM gépészeti tervezés – gyártás, Solid Edge, Edge CAM szoftverekkel

Villamosipar és elektronika területén:

 • a CAD elektronikai nyomtatott áramkör tervező és gyártó rendszer
 • az OMRON PLC-k programozása
 • a PIC mikrovezérlő
 • az elektronikai oktató szoftverek és panelek
 • CAD számítógépes konstrukciós tervezés - Solid Edge Siemens CAD programokkal
 • CAM számítógépes gyártástervezés - Edge CAM szoftverrel
 • CISCO Akadémiai tagság
BemutatkozásBemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Telefon: 62/426-955

E-mail: igazgato@derimiksa.hu

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001297/2015


2024Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum